«Uspenskiy sobor» 1916–1917. Avtolitografiya. Muzey svyashchennika Pavla Florenskogo

"Успенский собор" 1916–1917. Автолитография. Музей священника Павла Флоренского

«Успенский собор»
1916–1917.
Автолитография.
Музей священника Павла Флоренского

Добавить комментарий