«Papert’ Trapeznoy tserkvi» 1916–1917. Avtolitografiya. Muzey svyashchennika Pavla Florenskogo

"Паперть Трапезной церкви" 1916–1917. Автолитография. Музей священника Павла Флоренского

«Паперть Трапезной церкви»
1916–1917.
Автолитография.
Музей священника Павла Флоренского

Добавить комментарий