Voskresheniye Lazarya. Triptikh. Nachalo 1990-kh. Kholst, smeshannaya tekhnika. Razmery 100kh100 sm. 100kh100 sm. 100kh100 sm. Chastnoye sobraniye.

Воскрешение Лазаря. Триптих. Начало 1990-х. Холст, смешанная техника. Размеры: 100х100 см.; 100х100 см.; 100х100 см. Частное собрание.

Воскрешение Лазаря. Триптих. Начало 1990-х. Холст, смешанная техника. Размеры: 100х100 см.; 100х100 см.; 100х100 см. Частное собрание.

Добавить комментарий