V Gefsimanskom sadu. Seredina 1980-kh. Kholst, smeshannaya tekhnika. 170kh170 sm. Sobstvennost’ sem’i khudozhnika.

В Гефсиманском саду. Середина 1980-х. Холст, смешанная техника. 170х170 см. Собственность семьи художника.

В Гефсиманском саду. Середина 1980-х. Холст, смешанная техника. 170х170 см. Собственность семьи художника.

Добавить комментарий