«Knigu v massy». 20-ye gg. Zhest’. Kraska. Igolka

"Книгу в массы". 20-е гг. Жесть. Краска. Иголка

«Книгу в массы». 20-е гг. Жесть. Краска. Иголка

Добавить комментарий